___________________________________________________
Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University of Ternopil (Ukraine)
Ігор Папуша - кандидат філологічних наук з порівняльного літературознавства (Київський національний університет, 1998), доцент (2003) кафедри теорії літератури і порівняльного літературознавства Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Запрошений лектор Українського католицькогоуніверситету (2005-2006). У 2004-2005 рр. стажувався в Українському науковому інституті Гарвардського університету. Автор монографії «Modus orientalis: Індійська література в рецепції Івана Франка» (Тернопіль, 2000) і збірки есеїв "Modus ponens. Нариси з наратології" (Тернопіль, 2013) та співавтор підручника «Літературознавча компаративістика» (Тернопіль, 2002) і "Літературознавчого словника-довідника" (1997, 2005). Працює над докторським дослідженням на тему “Парадигми класичної та посткласичної наратології”. У 2001- 2012 рр. був членом та ученим секратерем Спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій К 58.053.02, у якій захистилося 136 кандидатів наук з теорії літератури і порівняльного літературознавства. Відповідальний редактор наукового альманаху «Studia methodologica». Член асоціації «European Narratology Network». 
Сфера наукових зацікавлень - методологія літературознавчих студій, теорія літератури (наратологія), порівняльне літературознавство.

Немає коментарів:

Дописати коментар