___________________________________________________
Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University of Ternopil (Ukraine)


Studia methodologica«Studia methodologica» (науковий альманах)
Заснований у 1993 році «Лабораторією славістичних студій» Тернопільського державного педагогічного інституту.

Публікує результати наукових досліджень у галузі гуманітаристики – філософії та філології. Надає перевагу матеріалам – статтям та повідомленням – методологічного та теоретичного характеру. Оприлюднює також огляди та рецензії – відгуки на сучасну наукову продукцію у сфері гуманітарних наук.


Збірник «Studia methodologica» внесено до Переліку фахових видань ВАК України
за спеціальністю «філологія» згідно з постановою від 01.07.2010 р. № 1-05/5.

Головний редактор

Відповідальний редактор
к.філол.н., доц. Ігор Папуша

Редакційна колеґія:
д.філол.н., проф. Ольга Куца
д.філол.н., проф. Михайло Лабащук
д.філол.н., проф. Наталія Поплавська
д.філол.н., проф. Любов Струганець
д.філол.н., проф. Тетяна Вільчинська
д.філол.н., проф. Мар’яна Лановик
к.філол.н., доц. Ігор Папуша
к.філол.н., ас. Тетяна Романко
к.філол.н., ас. Наталія Лобас

Голова міжнародної науково-редакційної ради:

Міжнародна науково-редакційна рада:
В. Заїка (Росія), Р. Стефаньський (Польща), Е. Касперський (Польща),
Ю. Ситько (Україна), О. Глотов (Україна), М. Чаркіч (Сербія), В. Кравець (Україна),
В. Сердюченко (Україна), С. Ткачов (Україна), Е. Лассан (Литва), О.Глазков (Росiя).
Адреса редакції:
46027, Тернопіль-27, а/с 554
Електронна пошта: narratology@gmail.com
Веб-сайт альманаху: studiamethodologica.com.ua

Випуски:

Studia methodologica, # 35
Немає коментарів:

Дописати коментар