___________________________________________________
Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University of Ternopil (Ukraine)


Articles / Статті
Папуша І. Наративна типологія Франці Штанцеля [Текст] /І. Папуша // Studia methodologica. – 2012. – № 34. –  С. 25-30.

Папуша І. Modus operandi: вступ до когнітивної наратології [Текст] / І. Папуша // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету. Філологічні науки. - Вип. 22. - 2013. - Вип. 22. (в друці).

Папуша И. Аристотелева нарратология [Текст] / И. Папуша // The Peculiarity of Man. - 2013. - Vol. 17 (в друці).

Немає коментарів:

Дописати коментар